+
+

Қоршаған ортаны қорғау және тұрақты даму

«Изоплюс Орталық Азия» компаниясы циклопентан негізіндегі көбікті полиуретанды жүйелерді пайдалануы арқылы «жасыл» технологияларды барынша ілгері жылжытады және қолдайды.

Фреон негізіндегі көбікті полиуретанға Еуропада заңнамалық деңгейде тыйым салынған. 1980-ші жылдардан бастап тек қана циклопентан негізіндегі технологиялар қолданылады.

Циклопентанды көбіктендіретін агент ретінде қолдану атмосфераға СО2жалпы лақтырындысын азайтуға мүмкіндік береді және бұл өз кезегінде озон тесіктерінің пайда болуына тосқауыл болады.

Төменде 1-кестеде СО2-ның атмосфераға лақтырындысының жалпы мөлшерінің айырмасын көруге болады. 

Жылу оқшаулағыш материалдардың атауы
(12 мың км жылу желісіне)

Жұмсалған ГКал,
миллионмен

СО2 лақтырындыларының мөлшері,
тоннамен

Мин. Мақта + СО2 негізіндегі КПУ

60,8

23885714

СО2 негізіндегі КПУ

48,64

19108571

Циклопентана негізіндегі КПУ

34,05

13376786

web-master.kz