+
+

ЖЫЛУДЫ ТИІМДІ ЖЕТКІЗУ

Жер қыртысында кездесетін барлық

химиялық қосылыстарға жоғары

қарсыласу дәрежесі

Жарық тұрақтандырғышпен

жабдықталған

Жапсарсыз экструдерленген, соққыға төзімді және жарылуға берік, тұтқыр-иілгіш, қатты полиэтилен

Полиэтилен құбыр-қабықша

МЕСТ 30732-2006 бойынша

мырышталған құбыр-қабықша

ПЭ таңбасы 100

Тәжделудің болуы – жоғары адгезия

Құбыр-қабықшалардың диаметрі 90-1200 мм

Абсолютті тығыздығы – 0,95 кг/дм Аққыштық шегі – 23 Н/мм2

Жарылу кезіндегі салыстырмалы ұзару – 350%

Екі компонент: полиол + изоцианат. Өндіруші: BASF

Көбіктендіретін агент: циклопентан. Экологиялық тұрғыдан қолайлы, құрамында фреондар жоқ

Озон қабатының бұзылу әлеуеті және ғаламдық жылыну әлеуеті мәндерінің төмендеуі ұқсас өнімдермен салыстырғанда 30% тиімдірек

Полиэтилен қабықшадағы, құрсаулармен күшейтілген құбыр — бұл жерасты арнасыз салуға арналған полиэтилен сыртқы қабықшадағы алдын ала оқшауланған құбырларды орындаудың арнайы нұсқасы.

Үстіңгі бетке жоғары күш түсетін учаскелерде – автомобиль жолдарының және осыған ұқсайтын инфрақұрылымның астына КПУ құбыр желісін салу үшін қолданылады.

Ең соңғы технологиялар

Көмірсутекті органикалық қосылыс ППУ-дың 3-ші компонент ретінде жоғары жылу өткізгіштіткті коэффициентін көрсетеді. Сонымен қатар жылу жоғалту жылумен қамтамасыз ету жүйеінде 30 пайызды кұрайды.
  • Көмірсутекті органикалық қосылыс ППУ-дың 3-ші компонент ретінде жоғары жылу өткізгіштіткті коэффициентін көрсетеді. Сонымен қатар жылу жоғалту жылумен қамтамасыз ету жүйеінде 30пайызды кұрайды.
  • Молекуларлық денгейде ППУ жабық жұмыртқалық структураны құрайды, соның арқасында оқшауланған материалдан газдың ауаға тасталуын тоқтады. Пенополиуретанның қызмет етуін ұзартады.
  • Коранатормен өңдеу (ПЭ қабықың жоғары бетіне электрлі толқын арқылы механикалық бұдырмақ туғызады, ол ППУ мен ПЭ арасындағы адгезияның болуын ықпал етеді.
  • Өндірісте өзіндік барлық диаметрлі ПЭ-құбыр жасау үшін вакуммдық экструзиялық желінің болуы тоқтаусыз ПЭ қабығын керек көлемде камтасыз етеді.
  • ППУ құюдың инновациялық технологиясы алдын ала оқшауланған құбыр өнімінде бос аймақтар қалмауын қамтамасыз етеді.

сапасы  төзімділік   экономия

Жаңа өнімдер және әзірлемелер

ISOJOINT III®

IsojointIII® жалғастырғышы сондай-ақ құбыр желісінің статикасына арналған бірқатар артықшылықтарға ие
оқшаулағыш материалдың сапасын бақылауды бұзбайтын әдіспен жүргізу мүмкіндігі пайда болады
жалғастырғышты термиялық отырғызудан бұрын көзбен шолу арқылы оқшаулағыш материалдың жалғастырғыш қуысында біркелкі таралғанына көз жеткізуге болады

Isoplus дәстүрлі түрде пайдаланылатын теримиялық отырғызылатын және электрмен дәнекерленетін жалғастырғыштармен қатар құбырлардың жігін оқшаулау үшін қосарлы түрде саңылаусыздандырылған құрылымдалған (тігілген) полиэтиленнен жасалған жалғастырғыштың жаңа түрін IsojointIII®ұсынады.

IsojointIII® жалғастырғышын құрастыру үш кезеңмен орындалады:

  • жікті дайындау, кемуді қашықтан бақылау сымдарын қосу;
  • КПУ оқшаулау;
  • жалғастырғышты термиялық отырғызу.

Indujoint

Тігілмеген (құрылымдалмаған), полиэтиленді дәнекерлеуге жарамды термиялық отырғызылатын жалғастырғыш
Жалғастырғышты құбыр-қабықшамен дәнекерлеуге арналған болат тан жасалған қыздырылатын элементтер
Дәнекерлеуді электрмагниттік индукцияда жұмыс істейтін микропроцессорды басқару арқылы жүргізу

Тігілмеген (құрылымдалмаған), полиэтиленді дәнекерлеуге жарамды термиялық отырғызылатын жалғастырғыш.

Жалғастырғышты құбыр-қабықшамен дәнекерлеуге арналған болат тан жасалған қыздырылатын элементтер.

Дәнекерлеуді электрмагниттік индукцияда жұмыс істейтін микропроцессорды басқару арқылы жүргізу.

 

web-master.kz